Kentucky Osteopathic Medical association

KOMA Logo

Contact KOMA

Susan M. Rees, Executive Director
Phone: 608.441.1060, ext. 138
Email: srees@reesgroupinc.com

Nan Knuteson, Membership Coordinator
Phone: 608.441.1060, ext. 163
Email: Info@KOMA.org

Kentucky Osteopathic Medical Association
2424 American Lane
Madison, WI 53704
Phone: 608.441.1060
Fax: 608-443-2474

Kentucky Osteopathic Medical Association
2424 American Lane
Madison, WI 53704

Phone: 608.441.1060
Fax: 608.443.2474
info@koma.org